Infra

 

Project :  Ontmanteling NAM locatie
Locatie : Oosthuizen
Korte omschrijving : In opdracht van het hoogheemraadschap hollands noorderkwartier het ontmantelen van de voormalig NAM-locatie en terugbrengen naar oorspronkelijke situatie.
De werkzaamheden omvatten onder andere:
– het maaien/klepelen van de depotlocatie
– het verwijderen van de slibkisten
– het verwijderen van de bomenopslag
– het vlak trekken van de depotkades, inclusief de vloeivelden
Uitvoering : 2e helft 2018

 

Project : Spuitkorf 
Locatie : Amsterdam
Korte omschrijving : Complete grond- riool- en straatwerkzaamheden van Bedrijfspand Spuitkorf
Uitvoering : Februari 2018 – December 2018

 

Project : De Vaart
Locatie : Purmerend
Korte omschrijving : Complete grond- riool- en straatwerkzaamheden van nieuw appartementengebouw i.o.v. KBK bouw bv.
Uitvoering : Januari 2018 – Februari 2019

Project : Inqar / Profile Car & Tyre
Locatie : Zaandam
Korte omschrijving : Complete grond- riool- en straatwerkzaamheden t.b.v. bouw nieuw bedrijfspand.
Uitvoering : December 2017 – September 2018

 

Project : Nieuwbouw Tompoets
Locatie : Purmerend
Korte omschrijving : Complete grond- riool- en straatwerkzaamheden t.b.v. bouw nieuw bedrijfspand.
Uitvoering : Januari – September 2018

 

Project : Nieuwbouw Versteijnen
Locatie : Alkmaar
Korte omschrijving : Complete grond-, riool- en straatwerkzaamheden t.b.v. bouw nieuw bedrijfspand incl. aanleg laadkuil en parkeerterrein (> 9000 m2).
Uitvoering : Juli – December 2017

 

Project : Nieuwbouw Nidrac
Locatie : Alkmaar
Korte omschrijving : Complete grond- en rioolwerkzaamheden t.b.v. bouw nieuw bedrijfspand Nidrac.
Uitvoering : Juli – December 2017

 

Project : Sloopwerk Schardam
Locatie : Schardam
Korte omschrijving : Het slopen van bebouwing incl. asbest- en bodemsanering.
Uitvoering : Juni  – Juli 2017

 

Project : Grond zeven baggerdepot Middenmeer
Locatie : Middenmeer
Korte omschrijving : Het met behulp van onze Cribus trommelzeef zeven van gedroogde bagger op het baggerdepot te Middenmeer in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het doel is de vaste verontreinigde delen (zoals puin en plastic) uit de grond te zeven zodat de grond weer hergebruikt kan worden op andere projecten.
Uitvoering : Mei – Juni 2017

Project : Damwand Beemster
Locatie : Middenbeemster
Korte omschrijving : Het verwijderen van de bestaande beschoeiing en het leveren en plaatsen van een nieuwe damwand.
Uitvoering : Juni – Juli 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : Nieuwbouw vier woningen Zaandam
Locatie : Zaandam
Korte omschrijving : Grond-, riool- en straatwerkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw van vier woningen aan het Czaar Peterplantsoen te Zaandam.
Uitvoering : Juni 2016 – Juni 2017

 

Project : Beheer gronddepot gemeente Purmerend
Locatie : Purmerend
Korte omschrijving : Het beheren van het gronddepot Bano van de gemeente Purmerend.
(verlenging)
Uitvoering : 2017

 

Project : Nieuwbouw appartementengebouw Luxor
Locatie : Nijlstraat Purmerend
Korte omschrijving : Grond-, riool- en straatwerk t.b.v. de nieuwbouw van een gebouw met zes appartementen incl. aanleg van drainage.
Uitvoering : April – December 2017

Project : Nieuwbouw bedrijfspand Triple Showtechniek
Locatie : Purmerend
Korte omschrijving : Complete grond-, riool- en straatwerkzaamheden t.b.v. bouw nieuw bedrijfspand incl.  aanleg laadkuil en parkeerterrein (> 2000 m2).
Uitvoering : Januari – Augustus  2017 

 

 

Project : Nieuwbouw bedrijfspand Hail europe
Locatie : Alkmaar
Korte omschrijving : Complete grond-, riool- en straatwerkzaamheden incl. aanleg laadkuil en plaatsen keerwanden.
Uitvoering : December 2016 – Juni 2017 

 

Project : Nieuwbouw pand Groenhart /Techprof Alkmaar
Locatie : Diamantweg  Alkmaar
Korte omschrijving : Complete grond-, riool- en straatwerk t.b.v. nieuwe  pand.
Uitvoering :  Juli  – Oktober 2016

groenhart

 

Project : Nieuwbouw pand No Excess
Locatie : Maroastraat Amsterdam
Korte omschrijving : Complete grond-, riool- en straatwerk t.b.v. nieuwe pand.
Uitvoering : Maart – November 2016

noexcess noexcess2

Project : Grondwerk t.b.v. aanleg zonnepanelenpark Solar Campus
Locatie : gemeente Purmerend
Korte omschrijving : Het uitvoeren van het benodigd grondwerk voor het realiseren van het park met circa 23.000 zonnepanelen. Het werk omvat onder meer het graven van watergangen, het op hoogte brengen/egaliseren van het terrein en het realiseren van een bouwstraat.
Uitvoering : Mei – Juli 2016

ZooEffect WordPress plugin
2014-09-23 13.38.20

 

Project : Bouw windmolen
Locatie : Wieringerwerf
Korte omschrijving : Grondwerk t.b.v. bouw windmolen. Het ontgraven, aanvullen en afwerken van funderingen en het leveren van divers materieel. 
Uitvoering : April – Juni 2016

ZooEffect WordPress plugin

 

Project : Beheersovereenkomst gronddepot
Locatie : Purmerend
Korte omschrijving : Het beheren van het nieuwe gronddepot Bano van de gemeente Purmerend.
Uitvoering : 2015-2016

2015-11-13 11.40.36a

 

 

Project : Riool- en straatwerk
Locatie : Zuidoostbeemster
Korte omschrijving : Het vervangen van riool en herstraatwerk op het Verzetplein te Zuidoostbeemster.
Uitvoering : Oktober 2015 – Januari 2016
Publicatie : Gemeente Beemster

2015-11-09 10.30.30

2015-11-09 10.30.01

 

 

Project : Infrawerkzaamheden rondom plaatsing voetbalkooi
Locatie : Zuidoostbeemster
Korte omschrijving : Het realiseren van het straatwerk incl. bijbehorend grondwerk en het verzorgen van heesterbeplanting en inzaaien gazons.
Uitvoering : Mei 2015

voetbalkooi (9)

voetbalkooi (1) voetbalkooi (2) voetbalkooi (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : Bestratingswerk witte villa 
Locatie : Houttuinen Purmerend
Korte omschrijving : Het realiseren van een nieuwe bestrating rondom de villa inclusief het aanbrengen van een nieuwe houten damwand en vlonder.
Uitvoering : April – Mei 2015

2015-05-22 17.40.05

houttuinen-2015 (8) houttuinen-2015 (3) houttuinen-2015 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : Sloopwerk en Grondwerk
Locatie : Warder
Korte omschrijving : Het slopen van opstallen en bouwrijp maken van het terrein t.b.v. het nieuwbouwproject Wardererf, zie www.wardererf.nl. (zie tevens bodemsaneringen).
Uitvoering : Najaar 2014

ZooEffect WordPress plugin

 

Project : Riolering
Locatie : T. de Coenestraat te Middenbeemster
Korte omschrijving : Vervangen riolering en herstraten in opdracht van gemeente Beemster.
Uitvoering : Najaar 2014

2014-10-31 15.15.34coenestraata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project : Aanleg duiker i.o.v. gemeente Beemster
Locatie : Noorderpad te Zuidoostbeemster
Korte omschrijving : Het aanleggen van nieuwe duiker inclusief herstraten.
Uitvoering : September 2014

ZooEffect WordPress plugin

 

Project : Aanvullen ondergronden speelplekken
Locatie : Gemeente Purmerend
Korte omschrijving : Het aanvullen van valondergronden met houtsnippers en valzand op verschillende locaties te Purmerend.
Uitvoering : Juli 2014

 

Project : Kunstgrasveld voetbalvereniging
Locatie : Kwadijk
Korte omschrijving : Het uitvoeren van alle grond-, straat- en drainagewerkzaamheden t.b.v. de aanleg van een nieuw kunstgrasveld voor VV Kwadijk.
Uitvoering : 2014

ZooEffect WordPress plugin

 

Project : Herinrichting speelplekken
Locatie : Gemeente Purmerend
Korte omschrijving : Het opnieuw inrichten van meer dan 20 speelplaatsen door middel van het verwijderen van oude speeltoestellen en materialen en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen incl. nieuwe valondergrond en bestrating.
Uitvoering : 1e helft 2014

IMG-20140407-WA0003a IMG-20140407-WA0005

 

Project : Infrawerkzaamheden uitrukpost brandweer
Locatie : Zuidoostbeemster
Korte omschrijving : Het bouwrijp maken van het terrein ter plekke van de nieuwbouw van een uitrukpost te Zuidoostbeemster. Tevens het realiseren van de terreininrichting rondom het gebouw als het gereed is.
Uitvoering : 2014
Publicatie De Beemster Bengel

ZooEffect WordPress plugin

Project : Etiket Nederland b.v.
Locatie : Alkmaar
Korte omschrijving : Grond-, riool- en straatwerk uitbreiding pand.
Uitvoering : Najaar 2013

etiket

 

Project : Riool- en straatwerk De Watering 2b
Locatie : Oosthuizen, gemeente Zeevang
Korte omschrijving : In de wijk De Watering het hemelwaterriool ontkoppelen van het vuilwaterriool en het ophogen van bestrating in deze wijk.
Uitvoering : Augustus-December 2013
Publicatie : Technische Dienst Beemster Zeevang

DSC00001 gem-oosthuizen-watering-II-2013