Cultuurtechniek

Cultuurtechnisch werk dat door ons uitgevoerd wordt, is:
• Het maaien, klepelen en ruimen van bermen en slootkanten.
• Het afvoeren of in depot zetten van grasmaaisel.
• Het opladen, afvoeren en verspreiden van groenafval.
• Sloten en vijvers opschonen met maaikorf-apparatuur.
• Gladheidbestrijding: het strooien van wegen en eventueel sneeuwvrij maken met 
sneeuwschuiven.
• Bomen water geven met tractor en vacuumwagen.
• Het plaatsen van schoeiingen.
• Het aa
nleggen en onderhouden van speeltuinen, paardenbakken en sport-velden. 

ihi80vx-dijk maken2