Over ons

Grondverzet is hetgeen waar het om draait en waar het mee is begonnen.
In 1965 richtte Theo Jonk een loonbedrijf op. Al gauw kwam er in de bouw meer behoefte aan grondverzetmaterieel met vakkundige machinisten. Die waren bij Jonk Infra natuurlijk voorhanden.

Na enige jaren kreeg deze activiteit de overhand boven het werk in de landbouw. Dit resulteerde in een divers machinepark dat thans circa 30 machines groot is.

historie-jonkbv

Sinds de oprichting is het bedrijf gevestigd te Kwadijk. Hier kan het materieel gestald en onderhouden worden. Tevens is er ruimte voor de opslag van materialen. Deze materialen zijn voor verkoop en gebruik ten behoeve van projecten.

In 1995 is oprichter Theo Jonk teruggetreden en heeft zoon Nico de leiding overgenomen van het bedrijf. Enkele jaren later is zoon Paul ook toegetreden tot de directie. Het aannemen van grond-, straat- en rioolwerkzaamheden is een steeds belangrijkere bedrijfsactiviteit geworden.

Een nieuwe activiteit van de laatste jaren is de verhuur van rijplaten (voor meer informatie zie ook onze website www.rijplatenservice.nl). Wij verhuren zowel kunststof als stalen rijplaten. Deze kunnen door ons getransporteerd en gelegd worden. Hiervoor gebruiken we de auto 6×6 + kraan en dieplader.

Andere nieuwe activiteiten zijn de verhuur van bouwhekken (zie ook www.bouwhekkenservice.nl) en het baggeren van sloten, vijvers en grachten (zie ook www.baggerservice.nl).

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Deze drie kernbegrippen spelen een belangrijke rol in onze organisatie. Het voldoen aan de verwachtingen en wensen van onze klanten staan centraal. Verder is het bedrijf gericht op het creëren van goede werkomstandigheden zodat de prestaties van het bedrijf en de medewerkers zo optimaal mogelijk zijn

Het beleid op dit gebied is vastgelegd in een directieverklaring waarin de doelstellingen hierin zijn vastgelegd.

Dit wordt in de praktijk onder meer vertaald naar ruime aandacht voor een veilige uitvoering van onze werkzaamheden, waarbij werkinstructies, persoonlijke beschermmiddelen en opleiding van onze medewerkers belangrijke instrumenten zijn.

We zijn gecertificeerd volgens ISO9001 en VCA**. Meer informatie hierover vindt u op (pagina kwaliteit), (pagina VGMen (pagina certificaten).