Infrawerken

Bij Infrawerk moet gedacht worden aan grond-, riool- en straatwerken zoals:
• Het bouwrijp maken.
• Het uitvoeren van alle denkbare grondverzetwerkzaamheden, waaronder:
– Het ontgraven van bouwputten.
– Het vlakken van hallen.
– Het saneren van (water)bodemverontreinigingen.
• Het leveren en leggen van rioleringen, van zowel hemel- als vuilwaterafvoeren.
• Het uitvoeren van alle voorkomende verhardingswerkzaamheden, zoals het leveren en
leggen van complete bestratingen, maar ook het realiseren van bouwwegen en het leggen van
betonplaten met onze vacuümunit.

werk-wateringII- oosthuizen-2013-p4