Bodemsaneringen

Enkele jaren geleden is door het Rijk gefaseerd de Kwalibo-regeling/het besluit bodemkwaliteit ingevoerd. Kwalibo staat voor ‘Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs’. Het is een regeling die beoogt de betrouwbaarheid van bedrijven die in bodemonderzoek en bodemsaneringen werkzaam zijn, te vergroten. Het houdt in dat bijvoorbeeld bodemsaneringen alleen uitgevoerd mogen worden door erkende bedrijven.

Wij hebben in het kader van deze regeling op ook meerdere certificaten behaald. Wij zijn gecertificeerd volgens BRL SIKB protocol 7001, 7004 en 7005. De BRL is een beoordelingsrichtlijn. De richtlijnen betreffende de volgende werkzaamheden:

  • BRL SIKB 7001 betreft uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
  • BRL SIKB 7004 betreft tijdelijke uitplaatsing van grond.
  • BRL SIKB 7005 graven in en saneren van de bodem versie 1.0

 

Wij mogen deze werkzaamheden dus allemaal uitvoeren. De beoordelingsrichtlijn en protocollen zijn te downloaden op de website van SIKB (www.sikb.nl).

leloup-landsmeera