MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons het integreren van een goede balans tussen People, Planet en Profit. Jonk infra houdt rekening met diverse MVO aspecten. Zo wordt er zoveel mogelijk naar gestreefd milieuvriendelijke methoden toe te passen, is er binnen Jonk infra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en ergonomie. We zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder trede 3 volgens de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

CO2 Prestatieladder Niveau 3

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2-emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren en samen te werken met andere partijen op het gebied van reductie-initiatieven.

In de onderstaande jaarverslagen rapporteren we over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Dit jaarverslag vormt een stimulans om bij voortduring te werken aan de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2.

Algemeen

Link naar SKAO website 

CO2 prestatieladder certificaat niveau 3

Energiemeetplan 2023

2023

Rapportage 2023 eerste half jaar

2022

Rapportage 2022 eerste half jaar

Rapportage 2022 heel jaar

2021
Rapportage 2021 eerste half jaar

Rapportage 2021 heel jaar

2020

Rapportage 2020 eerste half jaar

Rapportage 2020 heel jaar

DuurzaamCollectief

 

2019

Rapportage 2019 eerste half jaar

Rapportage 2019 heel jaar

 

2018

Rapportage 2018 eerste half jaar

Rapportage 2018 heel jaar

DuurzaamCollectief

 

2017

Rapportage 2017 

Heeft u een initiatief of idee en zoekt u gemotiveerde partij om mee samen te werken? Wij staan open voor nieuwe ideeën of initiatieven. Wilt u dit met ons delen? Stuur dan een mail naar:  info@jonkbv.nl

VMO