MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor ons het integreren van een goede balans tussen People, Planet en Profit. MVO is een vrij nieuwe term, maar al jaren wordt binnen Jonk infra rekening gehouden met diverse MVO aspecten. Zo worden er zoveel mogelijk naar gestreefd milieuvriendelijke methoden toe te passen, is er binnen Jonk infra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en ergonomie en is de doelstelling om zich op korte termijn te certificeren voor de CO2-prestatieladder trede 3. De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In het kader hiervan hebben wij afgelopen jaar een zonnestroom installatie op onze loods geïnstalleerd met 48 zonnepanelen. Tevens is Jonk infra regelmatig betrokken bij sociale en maatschappelijke activiteiten. Voorbeeld hiervan is de sponsoring (zowel financieel als in natura) van diverse verenigingen. 

VMO